Rodzina w Harmonii – poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Wrocławia 2022.

W 2022 roku w naszej poradni będziemy rozwijać się w kierunku zwiększenia naszej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W planach mamy realizację filmów edukacyjnych dla rodzin z różnymi niepełnosprawnościami ( np. trudności w słyszeniu, widzeniu). Chcemy poznać ich świat, potrzeby ich rodzin i na tej podstawie stworzyć materiały, które będą dla nich użyteczne .

Zadbamy również o przystosowanie naszej strony internetowej do możliwości osób ze specjalnymi potrzebami.

Kolejnym wyzwaniem będzie analiza barier architektonicznych występujących w naszym Ośrodku. W miarę możliwości będziemy je likwidować, lub szukać alternatywnych możliwości ułatwień dla osób niepełnosprawnych.