Poradnia Rodzinna

Od 2013 roku prowadzimy Poradnię Rodzinną współfinansowaną przez Miasto Wrocław. Nasza poradnia realizuje projekt pod nazwą „Rodzina w Harmonii” i dedykowana jest mieszkańcom Wrocławia, którzy doświadczają trudności życiowych i potrzebują pomocy w powracaniu do równowagi.

Bezpłatne dyżury specjalistów mają na celu pomoc w radzeniu sobie z kryzysami, trudnymi sytuacjami w życiu osobistym, w relacjach partnerskich i rodzicielskich. Udzielamy pomocy w problemach związanych z rozwojem dzieci. Wspieramy przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi, aktywnego przygotowania się do pełnienia ról w małżeństwie i rodzinie.

Konsultacje rodzinne , które maja charakter interwencyjny.  Celem konsultacji rodzinnych jest przyjrzenie się trudnościom w kontekście całej rodziny, z uwzględnieniem emocji i sposobu rozumienia sytuacji przez każdego z jej członków. Pozwala to wspólnie szukać rozwiązania problemów i zapobiegać kryzysowi poprzez rozładowanie konfliktów. Spotkania rodzinne są również przestrzenią do pracy nad poprawą komunikacji w rodzinie i poprawy wzajemnych relacji. Szukamy źródeł objawu w kontekście sytuacji rodzinnej oraz mechanizmów podtrzymujących objaw.

Grupa rozwojowa udziela wsparcia w trudnych sytuacjach, prowadzi edukację w zakresie budowania relacji rodzicielskich oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa. Rodzice doświadczają wspólnej pracy w atmosferze szacunku i bezpieczeństwa.

Rodzina w bliskości – to propozycja spotkań rozwijających kompetencje związane z budowaniem i rozwijaniem empatycznych więzi. Koncentrujemy się na praktykowaniu, doświadczaniu w relacji umiejętności bycia w bliskości emocjonalnej.

Projekt  stanowi autorską, w pełni nowoczesną propozycję zespołu specjalistów-praktyków pracujących razem od 2010 roku. W ramach poradni oferowaliśmy pomoc w takich obszarach jak:

  • ​Wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi.
  • Psychoedukacja w zakresie rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem i napięciami.
  • Pomoc rodzinom w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży 
  • Pomoc rodzinom, parom, w których głównym problemem są trudności komunikacyjne 
  • Pomoc interwencyjna osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz osobom współuzależnionym i rodzinom