Projekt  stanowi autorską, w pełni nowoczesną propozycję zespołu specjalistów-praktyków pracujących razem od 2010 roku. W ramach poradni oferowaliśmy pomoc w takich obszarach jak:

  • ​Wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi.
  • Psychoedukacja w zakresie rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem i napięciami.
  • Pomoc rodzinom w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży 
  • Pomoc rodzinom, parom, w których głównym problemem są trudności komunikacyjne 
  • Pomoc interwencyjna osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz osobom współuzależnionym i rodzinom