Ergoterapia w pediatrii. Terapia ręki

Szkolenie dla profesjonalistów zajmujących się terapią dzieci  Program obejmował m.in.: etapy rozwoju chwytu i czynności motorycznej ręki, ćwiczenia rozwijające rękę i przygotowujące do nauki jedzenia i picia, przygotowanie do samoobsługi dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, propozycje terapii ręki u dzieci leworęcznych, ćwiczenia orientacji w przestrzeni, pamięć słuchowa i dotykowa poprawiająca czynności ręki. Uczestnikami szkolenie byli neurologopedzi z całej Polski. Szkolenie zostało zrealizowane przy współpracy z „Sektorem 3”.