Ośrodek Terapeutyczny

Ośrodek Terapeutyczny “Harmonia” jest autorskim projektem zespołu specjalistów-praktyków działających w obszarze terapii i edukacji. Doświadczenia zdobyte w placówkach oświatowych, medycznych, opiekuńczo-wychowawczych pozwoliły nam określić i zrozumieć przeszkody w optymalnym funkcjonowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszą misją jest promowanie i wspieranie idei twórczego i harmonijnego rozwoju osób w każdym wieku.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Pracownia Integracji Sensorycznej – celem terapii SI jest podejmowanie aktywności, które dostarczają dziecu wrażeń sensorycznych prowadzących do reakcji adaptacyjnych. Terapeuta kreuje otoczenie dostosowane do wymogów konkretnego dziecka, a ono poprzez wykorzystywanie możliwości tego otoczenia samo poprawia funkcjonowanie mózgu. 

Pracownia psychologiczna – wspieramy rodziny przeżywające trudności wychowawcze oraz sytuacje kryzysowe. Pomagamy zrozumieć problem dziecka i uczymy jak wspierać jego rozwój i postepować w sytuacjach trudnych.

Pracownia logopedyczna – świadczymy usługi z zakresu korekty wad wymowy, zaburzeń mowy na tle zaburzeń rozwojowych, jąkania, afazji, dyzartrii, problemami z połykaniem, żuciem i gryzieniem. 

Pracownia fizjoterapeutyczna – oferujemy usługi w zakresie kinezjotapingu, PNF oraz korektę wad postawy. 

 

Więcej informacji na stronie www.harmonia.wroclaw.pl

Share This